Oddział Nowohucki SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi

Strona głównaOrganizacjaSekcje i KomisjeKoła SEPOpracowaniaWydarzeniaDokumentyKontakt
 

 

   

      Kronika 60-lecia Oddziału Nwohuckiego SEP

     

 Oddział Nowohucki SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi


Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) jest największą organizacją  naukowo-techniczną w Polsce liczącą ponad 25 000 członków, działającą w 50 Oddziałach regionalnych. Nasz Oddział Nowohucki SEP, już z 60-cio letnią tradycją, współpracuje  z Oddziałem Krakowskim SEP i Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz wieloma firmami regionu krakowskiego, zrzesza grupę techników i inżynierów elektrotechników, automatyków, energetyków, wysokiej klasy specjalistów o wspólnych zainteresowaniach i wspólnych celach.

Stowarzyszenie nasze to organizacja przyjaciół, którego jednym z celów jest stwarzanie atmosfery ułatwiającej integrację elektryków i energetyków, wywodzących się z różnych środowisk technicznych miasta - regionu.

Jakie są początki ogólnopolskiej organizacji technicznej ?

W krótkim zarysie należy stwierdzić, że przełom XVIII i XIX wieku to początek ery elektryczności, wzrost znaczenia gospodarczego elektryki. Coraz więcej osób zajmowało się tą dziedziną nauki i techniki, spowodowało to organizowanie się grup środowiskowych elektryków, które z czasem   przekształciły się w stowarzyszenia, które tworzyły się począwszy od roku 1899. Najpierw w środowisku warszawskim a w latach następnych kolejno we Lwowie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi

i innych miastach.

Z satysfakcją możemy powiedzieć, że jako elektrycy mamy ponad 200 letnią historię i ponad    95-cio letnią historię stowarzyszenia, gdyż Zjazd założycielski Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (od 1928 roku Elektryków Polskich) miał miejsce w czerwcu 1919 roku.

Misja SEP, to zapewnić "Ludzki wymiar elektryki". Taka była uchwała XXXI Walnego Zjazdu Delegatów, jaki odbył się w miesiącu czerwcu 2002 roku w Zielonej Górze, pod hasłem "SEP stowarzyszeniem XXI wieku". Pierwsze lata XXI wieku wskazują na to, że ten nowy wiek przynosi dalszy wzrost znaczenia szeroko rozumianej elektryki i kształtowania się nowej formy współczesnej cywilizacji jakim jest społeczeństwo informacyjne. XXXIII Walny Zjazd  Delegatów odbył   się w Łodzi w czerwcu 2006 pod hasłem „Przyszłość nauki i techniki - w elektryce”. W Uchwale Generalnej określono główne wyzwanie dla naszego stowarzyszenia - aktywny udział wszystkich członków SEP w procesie dostosowywania gospodarki polskiej do wymagań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej (1.05.2004 r.) jak i z zagwarantowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W czerwcu 2010 roku odbył się XXXV  Walny Zjazd Delegatów w Katowicach pod hasłem zjazdowym „ELEKTRYKA dla przyszłości”.

W czerwcu 2014 roku obradował w Szczecinie XXXVI  Walny Zjazd Delegatów pod hasłem „Wspólne działanie gwarancją rozwoju elektryki”, który w swej uchwale generalnej wyraził zaniepokojenie postępującą od wielu lat likwidacją wielu zakładów przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i telekomunikacyjnego. Ograniczeniem roli ośrodków naukowo-badawczych, barierami prawnymi i organizacyjnymi ograniczającymi przedsiębiorczość i innowacyjność polskich przedsiębiorców. Zjazd zwrócił się z apelem do wszystkich członków SEP, do każdego według jego możliwości, o podjęcie aktywnych i skutecznych działań mających na celu realizację procesów reindustrializacji Polski. Nie powinniśmy marnować szans rozwoju Kraju, jakie daje nam udział w Zjednoczonej Europie. Włączmy się czynnie do realizacji tego celu.

 

Bogdan Niżnik

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

  

Krzysztof Zięba

V-ce Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP

Józef Krzeczowski                                                                     

Prezes Honorowy Oddziału Nowohuckiego SEP                               

 

Kraków, 3 lipca 2014 r.

 

 
  Kursy przygotowawcze do egzaminów na samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  ......................................
   Aktualne wydarzenia ONH SEP (seminaria, prezentacje)
......................................
 

   Korzystamy z ogólnodostępnych mediów społecznościowych:

 

 

 

......................................

 

Zdjęcia z wydarzeń ONH SEP publikujemy również na stronach wewnętrznego portalu intranetowego firmy ArcelorMittal Poland S.A.:

 

 

......................................

 

Partnerzy i Członkowie Wspierający

ONH SEP ...

 

......................................

 

Wspieramy:

 
 
 
 

......................................

 

Używamy również:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Adresy i  telefony
Partnerzy
Prezentacje
Galerie
Linki
Mat. szkoleniowe

 

......................................

tableau Władz Oddziału Nowohuckiego SEP:

......................................

kilka słów o nas:

......................................

tablica Patrona ONH SEP:

 

......................................

publikacje ONH SEP:

 

 

......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Oddział Nowohucki SEP

engine, design & graphic by JAGART