Oddział Nowohucki SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi

Strona głównaOrganizacjaSekcje i KomisjeKoła SEPOpracowaniaAktualnościDokumentyKontakt

 

 

 

 

   

 

 Komisje Kwalifikacyjne Oddziału Nowohuckiego SEP

 

  Sprawdzenie kwalifikacji – EGZAMINY, Biuro Oddziału, pok. nr 2

 • uprawnienia elektryczne (Grupa 1): Komisja nr 191, Komisja nr 278

 • uprawnienia energetyczne (Grupa 2 i Grupa 3): Komisja nr 179, Komisja nr 279

Komisje egzaminacyjne działają po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem Oddziału tel.: 12 6443903 lub bezpośrednio:

 • uprawnienia elektryczne: Przewodniczący Komisji  603645571 lub Sekretarz Komisji tel.: 603645571

 • uprawnienia energetyczne (cieplne i gazowe): Sekretarze Komisji: tel.: 692929480, tel.: 729971423

  Dyżury komisji kwalifikacyjnych w biurze oddziału w I kwartale 2023r. :

 • Komisja nr 179 : 02.01.2023, 16.01.2023, 30.01.2023, 13.02.2023, 27.02.2023, 13.03.2023, 27.03.2023

 • Komisja nr 279 : 09.01.2023, 23.01.2023, 06.02.2023, 20.02.2023, 06.03.2023, 20.03.2023

Dyżury będą odbywały się w godzinach 15-16.

  Wymagane dokumenty przed egzaminem:

 1. wniosek o sprawdzenie kwalifikacji E i/lub D* wraz z dowodem wpłaty**,

 2. poprzednie zaświadczenie kwalifikacyjne E i D odpowiedniej grupy (o ile posiada),

 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wg rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. poz. 1392 § 6.2 i 3 ***

* wzory wniosków: tutaj

** wymagana opłata za egzamin kwalifikacyjny od dnia 01.01.2023 r. wynosi: 349,00 zł , wpłata wyłącznie na konto bankowe Oddziału Nowohuckiego SEP,

nr konta: 45 1020 2906 0000 1302 0013 5129

*** dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, są:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Oddział Nowohucki SEP

engine, design & graphic by JAGART